Nie je nič ľahšie, ako vymenovať v tejto časti významné slovenské spoločnosti, avšak nepovažujeme za korektné oznamovať mená našich klientov. Je zaužívanou obchodnou zvyklosťou, že mená obchodných partnerov resp. klientov podliehajú obchodnému tajomstvu. Je síce pravda, že niektoré spoločnosti zverejňujú mená svojich klientov, ale tento prístup považujeme za nekorektný, nakoľko vo väčšine prípadov sa zverejňujú klienti výhradne za účelom nepriamej reklamy, ktorá má navodiť serióznosť a stabilitu tej - ktorej spoločnosti. Vo všeobecnosti je pri poradenských resp. audítorských službách rozhodujúcim kritériom serióznosti prístup k zákazníkom a úroveň poskytovaných služieb.