Vedenie účtovníctva
Vedenie podvojného účtovníctva.
Vedenie jednoduchého účtovníctva.
Spracovanie mzdovej agendy.

Pre určitých klientov je veľlmi výhodne nechať si spracovávať účtovníctvo dodávateľský, pretože sa zbavuje účtovnej činnosti zároveň majú účtovníctvo pod odborným dohľadom, končiacim spracovaním daňového priznania a zastupovaním v daňovom konaní. Klient zároveň šetrí prostriedky, ktoré musí vynaložiť napríklad na mzdu, prenájom kancelárie, nákup hardwéru a softwéru. Ďalej sa zbavuje zodpovednosti za škodu, ktorú zmluvne preberáme.

Revízia účtovníctva
Revízia podvojného účtovníctva.
Revízia jednoduchého účtovníctva.

Cieľom je odhaliť chyby a urobiť nápravu.

Daňové poradenstvo
Spracovanie daňových priznaní.
Konzultačná a poradenská činnosť.
Optimalizácia daňového zaťaženia.
Zastupovanie v celom daňovom konaní pred správcom dane.

V oblasti daňovej problematiky je množstvo zákonov a iných noriem, ktoré sa snažia vymedziť podmienky pre chovanie osôb, ktorých sa týka povinnosť platiť daň. Len orientácia v systéme spôsobuje veľa problémov a sporných situácii. Preto ponúkame klientom prostredie, v ktorom budú vždy nachádzať istotu pre svoje rozhodovanie, postavenú na profesionálnom prístupe našich pracovníkov, ktorý vždy dokážu rýchle nájsť najvýhodnejšie riešenie pre svojho klienta. Vážime si času klienta a preto im poskytujeme kompletný daňový servis, vrátane plného zastupovania v daňovom konaní. Ak sme požiadaní, sme prítomní pri rozhodujúcich jednaniach našich klientov, aby sme im poskytli dokonalé a okamžité poradenstvo pri zásadných rozhodnutiach.

Hlavné oblasti pôsobenia firmy:
Vedenie účtovnej evidencie
Ekonomické, účtovné, daňové, finančné a podnikateľské poradenstvo.
Vypracovanie ekonomických analýz.